• Уважаемые гости и пользователи официального сайта Администрации Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва!

  Мы рады приветствовать Вас на нашем официальном сайте! Здесь Вы можете найти полную информацию о работе администрации, быть в курсе последних новостей.

 • Авторизация

 • Свод заповедей матерей Тувы

 • Оказание первой медицинской помощи

 • Ссылки

  Избирательная комиссия Республики Тыва

  Тувинская правда

  Официальная страница Главы Республики Тыва

  Официальная страница Администрации Дзун-Хемчикского кожууна

  Шын

  Проекты религиозных организаций

  Единный call-центр МФЦ по Республике Тыва

  Официальный портал Республики Тыва

  Правительство Республики Тыва в социальной сети Вконтакте

  Банк данных исполнительных производств

Официальные выступления председателя

Сентябрь 1

Сен 1, 2016

Эргим, хундулуг башкылар болгаш чалаттырган аалчылар!

Бистин чурттувуста   1965 чылдан эгелеп, а 1994 чылдан  бугу делегейнин (Всемирный день) «Башкылар хунун» эрттирип турар болгай. Ынчангаш силерге профессионал байырлалынар  таварыштыр могейип, байыр чедирерин чопшээреп корунер!

Башкы мергежилди езулуг-ла сагыш-сеткилинден бердинген, кандыг-даа бергелерге торулбас, бичии  чаштарнын, ада-иелернин  аажы-чанын бугу талазы-биле ханы билир, бодунун билиг мергежилин чаа  арга-методтар-биле хун буруде байыдып, дилеп тып, ажылынга ажыглап чоруур, ие-торумелинден бойдустун хайырлааны тускай салым-чаяанныглар шилип алыр.

Башкы мергежилинге бараан болуп, бичии  чаштарны эртем-билигге ооредип,  угаан-бодал, иштики сагыш-сеткил талазы-биле сайзырангай, эптиг-ээлдек, хундулээчел, биче сеткилдиг,  чуткулдуг,  ажыл-ишчи кижилер кылдыр кижизидеринге бугу кужун харам чокка соннеп чоруур езулуг башкыларга чоргаарланып чоруур бис.

Силернин чымыштыг ажыл-иженерге чедиишкиннерни, кадыкшылды болгаш ог-буленерге аас-кежикти кузедим.

  Рубрики Официальные выступления председателя